Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jazda po alkoholu za granicąWielu polskich kierowców decyduje się siąść za kierownicę po wypiciu alkoholu. Policja zatrzymuje największą liczbę pijanych kierowców w soboty i niedziele. Jaka odpowiedzialność grozi takim kierowcom? Czy jazda po pijanemu to tylko wykroczenie czy już przestępstwo? Od czego zależy wysokość kary? Pijani kierowcy powodują mnóstwo wypadków, w których ginie wiele osób. Wobec pijanych kierowców polskie prawo nie jest na szczęście pobłażliwe.

Kary dla pijanych kierowców w porównaniu na przykład z wysokością kar są bardzo wysokie. W 2017 roku doszło do nowelizacji kodeksu karnego. W znowelizowanym przepisach wysokość kar dla pijanych kierowców została jeszcze zwiększona. Wysokość kary, która grozi osobie prowadzącej pojazd pod wpływem alkoholu zależna jest od zawartości alkoholu we krwi. Zgodnie bowiem z przepisami obowiązującego w Polsce prawa mówi się o osobach, które są w stanie po spożyciu alkoholu oraz o osobach w stanie nietrzeźwości.

Wysokość kar grożących za jazdę po spożyciu alkoholu za granicą.

Jeśli u zatrzymanej osoby kierującej pojazdem w wydychanym powietrzu będzie od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, to taka osoba nie popełniła przestępstwa, ale wykroczenie. Nawet jednak za wykroczenie polegające na jeździe w stanie po spożyciu alkoholu ustawodawca przewidział wysokie kary. Wysokość tych kar została określona w artykule 87 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym artykułem osoba prowadząca pojazd mechaniczny po spożyciu alkoholu może zostać ukarana:

 • karą grzywny w wysokości od 50 do 5000 zł. Kara grzywny może zostać zamieniona na areszt. W areszcie osoba, która prowadziła pojazd po użyciu alkoholu może spędzić do 30 dni;
 • zakazem prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Dodatkowo za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu kierujący otrzymuje 10 punktów karnych. Wręczenie mandatu nie jest końcem postępowania. Sprawa kierowana jest do sądu i to on decyduje o wysokości grzywny. Od sądu zależy również długość okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Warto dodać, że taka sama kara grozi nie tylko za jazdę po użyciu alkoholu, ale także innych środków, których działanie jest zbliżone do działania alkoholu.

Stan nietrzeźwości: jakie grożą kary za granicą?

Osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości musi liczyć się z bardziej poważnymi konsekwencjami. Za osobę w stanie nietrzeźwości zostanie uznana ta, która w wydychanym powietrzu ma więcej niż 0,5 promila alkoholu. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości nie jest już wykroczeniem, ale przestępstwem. Oznacza to, że stosowane są przepisy Kodeksu karnego. Artykuł 178a Kodeksu karnego za jazdę w stanie nietrzeźwości przewiduje:

 • karę grzywny, ograniczenia wolności lub karę więzienia;
 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 12 miesięcy do 15 lat.

Dodatkowo osoba, która prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości otrzyma 10 punktów karnych. Będzie musiała zapłacić również karę pieniężną na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość nałożonej kary pieniężnej może wynieść od 5000 do 60 000 zł. Uwaga! Grzywna pieniężna nałożona przez sąd może być znacznie wyższa! W skrajnych przypadkach jej wysokość może przekraczać nawet milion złotych! Wysokość grzywny wymierzana jest przez sąd w stawkach dziennych. Może to być od 10 do 540 stawek dziennych. 1 stawka dzienna wynosi nie mniej niż 10 zł, ale nie może też być wyższa niż 20 zł.

Kara za wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę

Wysokość kar za spowodowanie wypadku, w którym ofiara wypadku odniosła ciężkie obrażenia ciała lub poniosła śmierć została zmieniona w 2017 roku. Kierowca, który popełni takie przestępstwo zostanie skazany na karę więzienia. W więzieniu spędzi minimum 2 lata. Do tego nie ma możliwości warunkowego zawieszenia kary. Za spowodowanie wypadku bez ofiar śmiertelnych pijany kierowca może zostać skazany na karę więzienia do 4,5 roku. Dodatkowo otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów (od 3 do 15 lat). Będzie musiał również zapłacić świadczenie pieniężne w wysokości od 10 000 d0 60 000 zł. Za spowodowanie wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu lub wypadku śmiertelnego, kierowcy grozi kara więzienia od 2 do 12 lat. Dodatkowo kierowca zostanie będzie musiał zapłacić świadczenie pieniężne w takiej wysokości jak wyżej. Zostanie mu także dożywotnio odebrane prawo jazdy. Kierowca, który po pijanemu spowoduje katastrofę, w której były ofiary śmiertelne, spędzi w więzieniu od 3 do 15 lat. Otrzyma także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Również będzie musiał zapłacić świadczenie pieniężne w wysokości od 10 000 do 60 000 zł.

Kary dla recydywistów

Wielu kierowców mimo poniesionej już raz kary za jazdę po pijanemu jest zatrzymywanych ponownie. Osoby te muszą liczyć się z tym, że sąd wymierzy im bardziej surową karę nawet wtedy, gdy wypadek nie był poważny. Kierowca, który ponownie został zatrzymany za jazdę w stanie nietrzeźwości zostanie ukarany przez sąd grzywną, karą ograniczenia wolności lub więzieniem do lat 2. Otrzyma także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 12 miesięcy do 2 lat. Będzie musiał zapłacić także świadczenie pieniężne w wysokości od 5000 do 60 000 zł. Zatrzymany na jeździe po pijanym po raz drugi, zostanie skazany na więzienie. W więzieniu może spędzić od 3 miesięcy do 5 lat. Zostanie ukarany także zakazem prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Wymierzona zostanie mu także kara pieniężna w wysokości od 10 000 do 60 000 zł. Zatrzymanie 3 raz w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Dodatkowe kary to dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne w wysokości od 10 000 do 60 000 zł.

Pijanym kierowcom grożą nie tylko sankcje karne

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholuOsobom kierującym pojazdami po pijanemu grożą nie tylko sankcje karne. Muszą się liczyć także z tym, że stracą ewentualne zniżki przy samochodowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, które działają w naszym kraju zgodnie umieściły prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lu innych substancji odurzających w katalogu wyłączeń. Oznacza to, że sprawca wypadku, który był pod wpływem alkoholu z własnych środków będzie musiał pokryć straty poniesione przez ofiarę wypadku. Podstawą prawną do odmowy wypłaty odszkodowania z polisy OC jest ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Oczywiście towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania osobom pokrzywdzonym w wypadku, ale występują o zwrot wypłaconego świadczenia do sprawcy. Jest to tak zwany regres ubezpieczeniowy. Postępowanie to chroni ofiary wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców, gdyż to towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie obowiązek dochodzenie roszczeń od sprawcy wypadku. Kwoty wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeń odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców nie należą do niskich. Jeśli nie ma ofiar w ludziach, to wysokość odszkodowania wynosi około 10 000 zł. Jeśli jednak w wypadku ktoś zostanie ranny lub poniesie śmierć, wypłacone odszkodowanie będzie znacznie większe. W przypadku wypadku, w którym ktoś został ranny, sprawca musi pokryć koszty związane z leczeniem i rehabilitacją. Dodatkowo, gdy osoba poszkodowana na skutek wypadku straci zdolność do pracy, sprawca będzie musiał wypłacać tej osobie rentę. Osoba poszkodowana może ubiegać się także o zadośćuczynienie od sprawcy. Także w przypadku szkód w mieniu (pijany kierowca może uszkodzić samochód, ogrodzenie, budynek) odszkodowanie zostanie wypłacone przez ubezpieczyciela, ale ubezpieczyciel zwróci się do sprawcy o jego zwrot.

Pijani kierowcy każdego roku powodują na polskich drogach mnóstwo wypadków. Z winy nietrzeźwych kierowców w Polsce statystycznie każdego dnia 9 osób zostaje ranny, a jedna osoba ponosi śmierć. Za jazdę po pijanemu grożą nie tylko kary przewidziane w Kodeksie wykroczeń czy Kodeksie karnym. Osoba kierująca pojazdem pod wpływem alkoholu będzie musiała także zwrócić odszkodowanie wypłacone poszkodowanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu polisy OC. Kary grożące pijanym kierowcom są więc wysokie.

Jazda po alkoholu za granicą

Dopuszczalne limity stężenia alkoholu we krwi w poszczególnych państwach europejskich

 • Albania 0,01 promila
 • Andora – 0,5 promila
 • Austria – 0,5 promila
 • Belgia – 0,5 promila
 • Bośnia i Hercegowina – 0,3 promila
 • Bułgaria – 0,5 promila
 • Chorwacja – 0,5 promila (0,0 promila w przypadku kierowcy, którzy mają mniej niż 25 lat)
 • Czarnogóra – 0,3 promila
 • Czechy – 0,0 promila
 • Dania – 0,5 promila
 • Estonia – 0,0 promila
 • Finlandia – 0,5 promila
 • Francja – 0,5 promila (0,2 promila w przypadku kierowcy, którzy mają prawo jazdy mniej niż 3 lata)
 • Grecja – 0,5 promila
 • Grecja – 0,5 promila (0,2 promila w przypadku kierowcy, którzy mają mniej niż 23 lata)
 • Gruzja – 0,3 promila
 • Hiszpania – 0,5 promila
 • Holandia – 0,5 promila (0,2 promila w przypadku kierowcy, którzy mają prawo jazdy mniej niż 5 lat)
 • Irlandia – 0,5 promila
 • Islandia – 0,0 promila
 • Kosowo – 0,05 promila
 • Liechtenstein – 0,8 promila.
 • Litwa – 0,4 promila (0,0 promila w przypadku kierowcy, którzy mają prawo jazdy mniej niż 2 lata)
 • Luksemburg – 0,5 promila
 • Łotwa – 0,5 promila (0,2 promila w przypadku kierowcy, którzy mają prawo jazdy mniej niż 2 lata)
 • Malta – 0,8 promila
 • Mołdawia – 0,0 promila
 • Monako – 0,5 promila
 • Niemcy – 0,5 promila (0,0 promila w przypadku kierowcy, którzy mają mniej niż 21 lat lub prawo jazdy mniej niż 2 lata)
 • Norwegia – 0,2 promila
 • Portugalia – 0,5 promila (0,2 promila w przypadku kierowcy, którzy mają prawo jazdy mniej niż 3 lata)
 • Rosja – 0,0 promila
 • Rumunia – 0,0 promila
 • San Marino – 0,5 promila
 • Serbia – 0,3 promila
 • Słowacja – 0,0 promila
 • Słowenia – 0,5 promila
 • Szwajcaria – 0,5 promila
 • Szwecja – 0,2 promila
 • Turcja – 0,5 promila
 • Ukraina – 0,0 promila
 • Wielka Brytania – 0,8 promila
 • Włochy – 0,5 promila (0,0 promila w przypadku kierowcy, którzy mają prawo jazdy mniej niż 3 lata)