Auta zastępcze z OC – dla kogo i na jak długo?

Uszkodzenie samochodu podczas kolizji nie musi oznaczać, że na czas jego naprawy pozostaniemy bez własnego środka transportu czy też będziemy zmuszeni do poniesienia niemałych kosztów wynajmu samochodu. Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawa, osobom poszkodowanym przysługuje samochód zastępczy z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Kiedy otrzymamy samochód zastępczy? Jak długo będziemy mogli z niego korzystać?

Kto może otrzymać samochód zastępczy z polisy OC?

Auta zastępcze z OC jak długoPolisę od odpowiedzialności cywilnej musi w Polsce posiadać każdy zarejestrowany samochód. Jest to dla właścicieli aut i wszystkich zarejestrowanych pojazdów mechanicznych ubezpieczenie obowiązkowe. Jego zakres jest ściśle określony przepisami prawa. Wpłacane przez kierowców składki OC są przeznaczane przez towarzystwa ubezpieczeniowe przeznaczają na zlikwidowanie szkody, którą dany samochód wyrządził osobom trzecim, które również były uczestnikami ruchu drogowego. Jednym ze sposobów likwidacji szkody jest samochód zastępczy.

Samochód zastępczy mogą otrzymać zarówno osoby, które wykorzystują samochód do prowadzenia działalności biznesowej jak i osoby prywatne. Obowiązujące obecnie przepisy nakładają na towarzystwa ubezpieczeniowe obowiązek pokrycia kosztów związanych z wynajęciem samochodu zastępczego bez względu na to, do jakich celów wykorzystywane było uszkodzone auto. Dla osób poszkodowanych jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż do ich obowiązków nie należy udowodnienie, że uszkodzony pojazd był mu niezbędny na co dzień. Od tej reguły jest jeden wyjątek. Dotyczy on wynajmu aut zastępczych w sytuacji, gdy na skutek wypadku poszkodowane zostały obie strony. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wynajęcia auta zastępczego w ramach likwidacji szkody z polisy OC.

Jak długo można korzystać z wynajętego samochodu zastępczego z OC sprawy?

Osoba poszkodowana ma prawo korzystać z samochodu zastępczego aż do chwili, gdy zostanie naprawiona poniesiona przez niego szkoda. W przypadku szkody częściowej, z samochodu zastępczego można korzystać przez czas, który jest niezbędny do naprawy naszego samochodu w warsztacie samochodowym. W przypadku szkody całkowitej czas korzystania z auta zastępczego jest trochę inny. W tym przypadku z auta zastępczego będziemy mogli korzystać aż do dnia, w którym za otrzymane odszkodowanie kupimy nowe auto. Kwestie te zostały uregulowane w wydanej przez Sąd Najwyższy uchwale z dnia 22 listopada 2013 roku. Pamiętajmy jednak, że towarzystwa ubezpieczeniowe dbają o swoje interesy. Nie liczmy więc na to, że przez wiele miesięcy będziemy mogli wynajmować samochód na ich koszt.

Jaki model samochodu zastępczego możemy wybrać?

samochód zastępczy z OC komu się należyZapewnienie zastępczego środka transportu na czas naprawy uszkodzonego samochodu czy też do momentu zakupu nowego (w sytuacji, gdy samochód został tak uszkodzony, że jego naprawa jest niemożliwa i nadaje się on wyłącznie do kasacji) to główne zadanie samochodu zastępczego. Nie oznacza to jednak, że z polisy OC sprawcy wypadku możemy wynająć dowolny samochód. W dobraniu odpowiedniego modelu samochodu możemy liczyć na pomoc ze strony pracowników wypożyczalni aut, która specjalizuje się między innymi w wynajmowaniu aut zastępczych. Auto zastępcze musi być samochodem tej samej lub niższej klasy niż samochodów, który został uszkodzony. Nie możemy wypożyczyć kompaktowego auta klasy C czy luksusowego SUV-a, jeśli nasz samochód należał do miejskich aut klasy A. Powinniśmy też wiedzieć, ze towarzystwo ubezpieczeniowe ni pokryje kosztów wynajmu samochodu w sytuacji, gdy wypożyczalnia stosuje zbyt wysokie stawki. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie dają się oszukiwać. Są doskonale zorientowane w średnich cenach wynajmu aut obowiązujących w wypożyczalniach działających w danym regionie kraju. Na podstawie średnich stawek ustalają maksymalny limit kosztów związanych z wynajęciem samochodu zastępczego z polisy OC sprawcy wypadku. W sytuacji, gdy chcemy z wynajęcia samochodu zastępczego z OC sprawcy wypadku powinniśmy skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym i zgłosić konieczność likwidacji szkody. Z ubezpieczycielem możemy skontaktować się dzwoniąc na jego infolinię. Uzyskamy tam wszelkie potrzebne nam informacje.

Końcowe wnioski

Powinniśmy wiedzieć, że mamy prawo do samochodu zastępczego z OC sprawcy wypadku. Taki samochód przysługuje wszystkim tym osobom, których samochód został w trakcie wypadku uszkodzony tak, że wymaga naprawy. Auto zastępczego z OC sprawcy przysługuje nam nie tylko wtedy, gdy zostanie stwierdzona szkoda częściowa, ale także całkowita. Z samochodu zastępczego będziemy mogli korzystać do czasu naprawienia auta (w przypadku szkody częściowej) lub do dnia zakupu nowego – w przypadku szkody całkowitej. Wynajęty samochód zastępczy musi być tej samej lub niższej klasy, co uszkodzone auto. Tylko wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszt wynajmu. Koszty wynajmu towarzystwa ubezpieczeniowe obliczają kierując się średnimi cenami stosowanymi przez wypożyczalnie działające w danym regionie. Jak długo przysługuje pojazd zastępczy po szkodzie częściowej? Kiedy muszę oddać auto zastępcze po szkodzie całkowitej? Komu przysługuje samochód zastępczy? mamy nadzieję że znalazłeś odpowiedź na te pytania.