Auto zastępcze prawem poszkodowanego, nawet gdy posiada drugi samochód.

drugi samochód auto zastępczeZnaczenia i rola samochodu w pędzącym życiu ludzi XXI wieku stała się kluczowa. Staliśmy się społeczeństwem zmotoryzowanym, a mnogość codziennych spraw i obowiązków powoduję, że potrzebujemy narzędzi służących szybkiej komunikacji. To właśnie auto idealnie wpisało się w rolę naszego najważniejszego pomocnika, który każdego dnia pomaga nam dotrzeć do pracy, szkoły oraz na ważne dla nas spotkania. Świadomość tego, jak ważne jest posiadanie sprawnego pojazdu pozwalającego nam zarabiać, zdobywać wiedzę i realizować swoje przyjemności. Ubezpieczamy środek naszej codziennej komunikacji ze światem zewnętrznym, by w razie jego niedyspozycji nie zakłócać naszego życiowego rytmu. Nierzadko zdarza się tak, że jedno gospodarstwo domowe, a nawet jedna osoba posiada kilka zarejestrowanych na siebie pojazdów. Każdy z nich wypełnia dla danej rodziny lub jednostki określone zadania, które często nie mogą łączyć. Fundamentalne znaczenie pojazdu w życiu znaczącej części społeczeństwa wpływa na zwiększenie czasu, jaki kierowca spędza w trasie. Duża liczba samochodów na drogach nierzadko połączona ze zmęczeniem oraz ciężką nogą kierowców powoduję zwiększone ryzyko wystąpienia kolizji. Która w najlepszym przypadku zakończyć się może jedynie uszkodzeniem auta nie powodując jego unieruchomienia, a co najważniejsze nie wywołując skutków zagrażających życiu i zdrowiu kierowców i pasażerów pojazdów.

Czy  przysługuje auto zastępcze nawet gdy poszkodowany posiada drugi samochód.

Co, jeśli jednak auto poszkodowanego ulegnie zniszczeniu bądź stanie się niesprawne? W sytuacji takiej w grę wchodzą towarzystwa ubezpieczeniowe. Warto nadmienić w tym miejscu, że na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej obowiązuje obowiązek prawny nakazujący wykupienie polisy od odpowiedzialności cywilnej, tzw. OC. Ubezpieczenie to jest wymagane nawet wtedy, kiedy samochód jest nieużywany. Wracając do omawianej sprawy, w takiej sytuacji poszkodowanemu przysługuje auto zastępcze nawet wtedy gdy posiada on drugi samochód. Kierowca w takiej sytuacji może wynająć pojazd zastępczy, dzięki któremu będzie mógł w sposób ciągły i bez zakłóceń realizować swoje codzienne potrzeby związane z koniecznością przemieszczania się i komunikacji. Kiedy samochód poszkodowanego będzie sprawny oraz ustanie umowa najmu pojazdu zastępczego, towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy kolizji będzie w obowiązku pokryć koszty związane z wynajmem samochodu. W procesie tym przeszkodą nie mogą być inne auta zarejestrowane na osobę poszkodowanego, ponieważ decyduję tu możliwość faktycznego korzystanie ze wspomnianego pojazdu. Sam bowiem fakt, że na dane nazwisko zarejestrowanych jest, nawet kilka samochodów nie oznacza od razu, że wspomniana osoba posiada pełną oraz swobodną możliwość użytkowania zarejestrowanych na swoją godność pojazdów mechanicznych.

Czy można wynająć samochód zastępczy jeśli posiadam drugi samochód

pieniądze zamiast auta zastęczegoNiektóre towarzystwa ubezpieczeniowe stając przed żądaniem opłacenia kosztów wynajmu samochodu przez osobę pokrzywdzoną, wzbraniają się przed wypłaceniem należnej sumy pieniędzy, argumentując swoje stanowisko wspomnianym wyżej problemem, jakim jest rejestracja w państwowych systemie innym pojazdów na nazwisko osoby ubiegającej się o zapłatę. Zagadnienie to nierzadka staję się kością niezgody pomiędzy dwoma stronami. W sytuacji takiej, gdy poziom wzajemnego napięcia jest duży, chodzi bowiem o pieniądze, które z natury rzeczy budzą wielkie emocje i częsta stają się przyczyną sporów. Pokojowe załatwienie sprawy drogą obustronnego porozumienia, dyplomacji i mediacji, staję się bardzo trudne do osiągnięcia. Dwie strony konfliktu głoszą bowiem argumenty, które w ich opinii jednoznacznie wskazują na czystość i prawdziwość ich intencji przy jednoczesnym obnażeniu zuchwałych zamiarów ich oponenta, który postanowił wykorzystać zaistniałą sytuację to osiągnięcia własnych korzyści oraz wymigania się od odpowiedzialności finansowej za poczynione własne zobowiązania. Ubezpieczyciel twierdzi, że decyzja o wynajęciu auta była świadomą, dobrowolną oraz osobistą sprawą poszkodowanego kierowcy, który mając do dyspozycji inne samochody, co wynika z zarejestrowania ich na jego nazwisko. Postanowił zaniechać korzystania z tych pojazdów, a w zamian wynająć auto zastępcze w stosownej firmie. Jeśli więc kierowca wybrał takie rozwiązanie, musi na własny rachunek uregulować zobowiązania zaciągnięte w przedsiębiorstwie zajmującym się wynajmem pojazdów mechanicznym. W wypożyczalni samochodów RDG samochód zastępczy wynajmowany jest bezgotówkowo.

Ekwiwalent za auto zastępcze czyli pieniądze zamiast auta zastępczego

Wydawać by się mogło, że zaprezentowana przez ubezpieczyciela linia argumentacji jest spójna, logiczna i prawdziwa. Czy jednak gdy tworzono tę opinię, wzięto pod uwagę wszystkie czynniki i aspekty tej sprawy? Otóż nie. Ponieważ z drugiej strony, w kontrze do stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego, nowe światło na omawianą sprawę rzucają argumenty poszkodowanego kierowcy. Ze względów oczywistych nie może zaprzeczać faktom, prawdą jest, że na swoje nazwisko ma zarejestrowanych więcej niż jeden pojazd. Jednak dochodzimy tu do najważniejszego argumentu kierowcy, sam bowiem fakt posiadania na swoje nazwisko zarejestrowanych pojazdów nie oznacza od razu, że poszkodowany kierowca mógł w tym czasie korzystać z nich w sposób faktyczny i swobodny, tak, aby mógł bez zakłóceń partycypować w życiu zawodowym i prywatnym. Zaobserwować można, więc wyraźną polaryzację stanowisk stron omawianego sporu. W takich sytuacjach dochodzi do sytuacji patowej, w której oponenci okopali się w zasiekach własnych przekonań i racji. Wydaję się, więc, że jedynym na rozwiązaniem tego sporu, jest skierowanie go na drogę sądową, aby tam w obliczu prawa i bezstronnych osób, ustalić finalny bieg wydarzeń. Polskie sądownictwo wśród mnogości rozpatrywanych spraw związanych, że szeroko pojętym transportem i kolizjami drogowymi, zna również takie przypadki jak właśnie omawiany. Przypadki te w zdecydowanej większości działają na bardzo podobnych zasadach, a fakt, że znalazły się na drodze sądowej powodowany jest niemożnością dojścia do kompromisu stron konfliktu.

Co zrobić, gdy jest mi potrzebny samochód zastępczy a drugim jeździ żona?

Jakie jest, więc stanowisko organu sprawiedliwości? Sądy przychylają się do stanowiska poszkodowanych kierowców. W przypadku gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest w stanie udowodnić, że kierowca mógł w sposób faktyczny i swobodny korzystać z innego zarejestrowanego na siebie pojazdu mechanicznego. Jest w obowiązku uiścić zapłatę na pokrycie zobowiązania finansowego zaciągniętego na poczet wynajmu auta zastępczego przez poszkodowanego kierowcę. W takich wypadkach sądy stają po stronie kierowców. Warto zaznaczyć, że kierowca mógł ubiegać się o pokrycie kosztów z tytułu wynajmu auta jedynie na czas przez jaki jego pojazd, który ucierpiał w kolizji znajdował się w naprawie. Ten fakt, to jeden z kilku pobocznych wątków jaki sprawdza i analizuję wymiar sprawiedliwości, aby mieć pewność wydania sprawiedliwego wyroku. W przytaczanym przykładzie kierowca zwrócił pojazd do wypożyczalni w odpowiednim terminie, po którym nie czerpał żadnych korzyści z użytkowania wspomnianego samochodu. Przedstawiony, powyższy przykład, powinie podnosić poziom świadomości praw i obowiązków kierowców. Znalezienie się w tak trudnej sytuacji, powoduje dużo stresu i emocji, które po prostu nie pomagają. Świadomość tego, że dany kierowca mam prawo wynająć samochód zastępczy pomimo tego że posiada inny i ubiegać o uregulowanie zobowiązań za wynajem auta zastępczego od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy, nawet wtedy gdy na jego nazwisko zarejestrowany jest drugi bądź więcej pojazdów jest bardzo ważna. Jest to prawo kierowcy, z którego powinien on skorzystać według własnej woli i potrzeb, aby móc w sposób efektywny i pełny prowadzić życie zawodowe i prywatne w czasie niedyspozycji jego samochodu. W czasach wzmożonej komunikacji i szybkiego trybu życia, do podobnych zdarzeń może dochodzić częściej. Dlatego tak ważne jest, aby każdy kierowca miał pewną świadomość swoich praw i obowiązków tak, aby w razie uzasadnionych sytuacji mógł z nich skorzystać. Samochód zastępczy może stać się, więc idealnym rozwiązaniem w chwilach gdy nagle nasz środek komunikacji staje się niesprawny. Należy pamiętać, więc, że koszt wynajmu auta zastępczego powinien zostać zwrócony, jednak tylko wtedy gdy jest wydatkiem uzasadnionym ekonomicznie oraz kierowca nie ma możliwości w sposób faktyczny korzystać z innego samochodu. Świadomość prawa i zasad jest idealnym kluczem do podejmowania rozsądnych decyzji.